Programi
Programok

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

   

KAMP TOLERANCIJE
UG „Puls“ Bezdan

                  
                   U sklopu priprema za kamp, aktivisti Puls-a organizovali su dva sastanka sa volonterima , jedan u junu, a drugi u julu mesecu. Sastanci su poslužili kako bi se volonteri upoznali sa našim planovima i programom i kako bi privukli što veći broj učesnika. Nakon toga utvrdili smo program i zaduženja aktivista, i poslali pozivnice učesnicima.
                Uporedo sa pripremama za etno festival Trojni susret, poslednje nedelje  jula pripremili smo sve potrebno i za početak kampa: čišćenje terena, ozvučenje, projektor, hranu i piće, nabavka rekvizita za sportske i stvaralačke aktivnosti i nabavka majica.
                 U kampu tolerancije je učestvovalo 20 mladih, uzrasta od 12-18 g., i  15 mladih volontera od 18 do 25 g. Volonteri su imali zadatak da pre dolaska učesnika kampa pripreme teren za kampovanje u delu netaknute prirode u blizini kampa, radi što udobnijeg boravka. Kamp je bio smešten u prirodi, kod lovačkog doma i kajakaškog kluba.
                 Što se aktivnosti tiče ovaj kapm je bio posvećen učenju tolerancije kroz razne aktivnosti, kao što su: prikazivanje i učenje starih zanata, organizovanje edukacija o značaju poznavanja društveno-kulturnih vrednosti, organizovanje sportskih aktivnosti, podizanje svesti čuvanja prirode, promocija volonterizma i obilazak prirodnih lepota naše okoline.
              Organizovali smo nekoliko izleta izvan kampa kako bi se učesnici upoznali sa prirodnim lepotama naše okoline, od Korlatoša, Sigeta, Dunava, Bajskog Kanala do Kanala koji prolazi kroz Bezdan, a koji smo obišli čamcima. Svako veče uz logorsku vatru su se deca družila a bilo im je obezbeđena i projekcija filmova na otvorenom. Volonteri su  pripremili teren za kampovanje, a popodne su učestvovali u organizovanju programa za ostale učesnike kampa.
              Svi učesnici bili su vrlo aktivni i u realizaciji etno festivala Trojni susret, u organizovanju smeštaja za „Salašarsko pozorište“ iz Novog Sada, koji su se predstavili sa komadom „Uobraženi bolesnik“ od Moliera, devetog avgusta, a 25. u istom mesecu smo organizovali muzičko veće pod nazivom „Veče sa Marijanom“ gde su nastupili jazz band iz Sombora i kantautorka Ana Čurćin iz Beograda.
                           Nadamo se da će duh tolerancije motivisati mlade da učestvuju u raznim  kampovima, kako u svojim lokalnim sredinama, tako i u državi i inostranstvu. Jedan od važnih ciljeva ovog projekta je bio, razbijanje barijera koje postoje među različitim nacijama i prihvatanjem baš te različitosti kao prednosti i bogatstva.
              Odobrena sredstva smo potrošili prema predlogu budžeta programa i uz ovaj narativni prilažemo i detaljan financijski izveštaj. Zahvaljujemo na podršci, i u nadi da smo za nekoliko mladih obezbedili sadržajan program za ovo leto, pozdrav!

 

 

     
     
     
     

< nazad
 < vissza