LAP ZA MLADE 2019

Ekologija i kultura, kultura i ekologija

 

Kroz projekat “ Ekologija i kultura, kultura i ekologija ” obradili smo teme vezane za odnos mladih prema našoj okolini i očuvanje prirode, paralelno i povezano sa kulturnim dešavanjima. Okupili smo mlade da za vreme kampovanja kroz snimanje kratkih filma, učestvovanjem u organizaciji pozorišne predstave, filmskih projekcija, koncerata i književnih večeri, izraze svoje viđenje gore navedene tematike. Uz edukacuju o načinu snimanja filmova i organizovanja dešavanja , sledila je izrada teme i scenarija te raspored aktivnosti koja se odvijala u avgustu mesecu ove godine.Trojni susreti 2019

 

Ekologija i kultura, kultura i ekologija

 

Festival kuvanja ribljeg paprikaša

 

 

   
   

 

   
 

< nazad
 < vissza